Szkoła Podstawowa ADE
im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku

ul. Kołobrzeska 75
80-396 Gdańsk

tel. 885 557 467

Punkt Konsultacyjny 

ul. Kołobrzeska 41C
80-391 Gdańsk

tel. 609 916 501

email: ade.gdansk@dobraedukacja.edu.pl

Nr konta: Bank Pekao S.A.
20 1240 1242 1111 0010 5572 4749

REGON 221914507

x